ویژه مدارس و دانشگاها

آموزش در هر مکان کلاس های درس را انلاین برگزار کنید

با وبینار مدارس همیشه باز است!

نامحدود کلاس ایجاد کنید، نامحدود کاربر ایجاد کنید و تا سقف ظرفیت سرویس، کلاس همزمان برگزار کنید همینطور در هر کلاس می توانید ویدیو همزمان فعال کنید

سرویس مورد نظرتان را انتخاب کنید

برگزاری کلاس ۳۰ نفره

195,000 تومان (ماهانه)

برگزاری کلاس ۶۰ نفره

300,000 تومان (ماهانه)

برگزاری کلاس ۱۰۰ نفره

455,000 تومان (ماهانه)

کاربر همزمان

30 60 100

مدت زمان

یک ماه برگزاری وبینار یک ماه برگزاری وبینار یک ماه برگزاری وبینار

آدرس اینترنتی وبینار

آدرس اختصاصی شما

ضبط وبینار

بازپخش ضبط

تکالیف کلاسی

مدیریت کاربران

عضویت کاربر

بازنشانی کلمه عبور